ZVONIMIROVA ZAVJERNICA 

ZVONIMIROVA ZAVJERNICA

Diplomatički zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije. Sv. 1, Listine godina 743-1100. Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. Sakupili i obradili JakovStipišić i Miljen Šamšalović; uredio Marko Kostrenčić. Zagreb 1967., 139-141.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Anno dominice incarnationis MLXXVI, indictione XIIII, mense octobri. Ego Demetrius, qui et Suinimir nuncupor, dei gratia Chroatie Dalmatieque dux, a te, domine Gebizo, ex apostolice sedis legatione domini nostri pape Gregorii potestatem optinens in Salonitana basilica sancti Petri sinodali et concordi totius cleri et populi electione de Chroatorum Dalmatinorumque regni regmine per uexillum, ensem, sceptrum et coronam inuestitus atque constitutus rex, tibi deuoueo, spondeo et polliceor me incommutabiliter completurum omnia, que mihi tua reuerenda iniungit sanctitas, videlicet ut in omnibus et per omnia apostolice sedi fidem obseruem; et quicquid hoc in regno tam apostolica sedes quam sui legati sanxerunt aut sanxerint, irreuincibiliter custodiam, iustitiam excolam, ecclesias defendam, primitie, decime omniumque ad ecclesias pertinentium procurator existam; uite episcoporum, presbiterorum, diaconorum, subdiaconorumque, ut caste et regulariter uiuant, prouideam; pauperes, uiduas atque pupillos protegam; parentele illicitam copulam destruens legitimam dotem anulo sacerdotisque benedictione constituam et constitutam corrumpi non permittam; hominum uenditionem contradicam atque in omnibus, que ad rectitudinis statum congruunt, deo auctore me equum exhibeam. Ducentorum quoque bizantiorum tributum meorum omnium consultu primatuum (!) sancto P.(etro) per singulos annos in resurrectione domini de mihi concesso regno persoluendos statuo; et ut post me regnaturi hoc idem perpetuo seruent, censeo, corroboro atque sanxio. Dono insuper, concedo atque confirmo apostolice sedi sancti Gregorii monasterium, cui Urana est uocabulum, cum omni suo thesauro. Scilicet cum capsa argentea reliquias sacri corporis eiusdem beati Gregorii continente, cum duabus crucibus, cum calice et patena, cum duabus coronis aureis, gemmis ornatis, cum euangeliorum textu de argento cumque omnibus suis mobilibus et immobilibus bonis, ut sancti P. legatis semper sit ad hospitium et omnino in potestate eorum, hoc tamen interposito tenore, ut nulli alii potestati detur, sed omni tempore sancti P. sit proprium, et a me meisque successoribus defensum atque ab omni homine liberum et securum. Cuiuscumque autem audatia temerario ausu prefatum monasterium ex assignato thesauro priuauerit, terribilem illam iudicis uocem, quam diabolus cum suis angelis auditurus est, audiat. Preterea, cum deo seruire regnare sit, uice beati P. et domini nostri pape Gregorii atque post se sessurorum in apostolica sede me tuis manibus committo et committendo hanc fidelitatem sacramento stabilio: Ego, inquam, Demetrius, qui et Suinimir, dei gratia et apostolice sedis dono rex ab hac hora in antea, sancto P. et domino meo pape Gregorio suisque successoribus canonice intrantibus ero fidelis. Et ut ipse siue post eum futuri pontifices siue legati eorum uitam aut membra perdant aut capiantur, neque in consilio neque in facto ero; et consilium, quod mihi crediderint, ad illorum dampnum scienter nulli intimabo. Regnum autem, quod mihi per manum tuam, donne (!) Gebizo, traditur, fideliler retinebo et illud suumque ius apostolice sedi aliquo ingenio aliquando non subtraham. Dominum meum papam Gregorium et suos successores atque legatos, si in meam potestatem uenerint, honorifice suscipiam et honeste tractabo et remittam; et undecumque me inuitauerint, prout potero, eis simpliciterque seruiam.

Matijević Sokol, Mirjana. "Zvonimir u diplomatičkim izvorima" U: Zvonimir, kralj hrvatski: zbornik radova. Ur: Ivo Goldstein, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti: Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta. Zagreb 1997., 52-55.

U ime svetoga i nedjeljivog trojstva. Godine Gospodnjeg utjelovljenja tisuću sedamdeset i šeste, indikcije četrnaeste, mjeseca listopada. Ja Demetrije, koji se zovem i Zvonimir, po milosti Božjoj vojvoda Hrvatske i Dalmacije, zadobivajući vlast od našeg gospodina pape Grgura, uveden sam u upravljanje kraljevstvom Hrvata i Dalmatinaca i postavljen za kralja zastavom, mačem, žezlom i krunom, od Tebe gospodine Gebizone, poslanika Svete Stolice u salonitanskoj bazilici svetoga Petra zajedničkim i složnim izborom čitavoga klera i puka; tebi se zavjetujem obećavam i obričem da ću ustrajno ispunjavati sve što meni tvoja časna svetost naloži; to jest da ću u svemu i po svemu čuvati vjernost Apostolskoj Stolici i da ću nepromjenjivo čuvati što god su u ovom kraljevstvu odredili ili budu odredili bilo Apostolska Stolica bilo njezini poslanici. Poštovat ću pravdu, čuvati crkve, bit ću upravitelj prvina, desetina i svega što pripada crkvama, bdjet ću nad životom biskupa, svećenika, đakona i podđakona kako bi pobožno i u skladu sa zakonom živjeli; zaštićivat ću siromahe, udovice i siročad, raskidajući nedozvoljene rodbinske veze utemeljit ću zakoniti brak (sklopljen) prstenom i svećeničkim blagoslovom i utemeljeni (brak) neću dozvoliti da se razori; protivit ću se prodaji ljudi i u svemu što je u suglasnosti s pravdom pokazat ću se nepristran uz Božju pomoć. Nakon dogovora sa svim svojim prvacima određujem da se Svetom Petru svake godine na Uskrs plaća tribut od dvije stotine bizantskih zlatnika u ime kraljevstva koje je meni povjereno a i zapovijedam, određujem i potvrđujem da i oni koji će nakon mene vladati isto to zauvijek obdržavaju. Osim toga dajem, predajem i potvrđujem Apostolskoj Stolici samostan svetoga Grgura koji se naziva Vrana s čitavim njegovim blagom, a to je srebrna škrinja u kojoj se čuvaju moći svetoga tijela istog blaženoga Grgura, dva križa, kalež i plitica, dvije zlatne krune ukrašene dragim kamenjem, tekst evanđelja u srebru; te sva pokretna i nepokretna njegova dobra, da uvijek bude gostinjac poslanicima Svetoga Petra i posve u njihovoj vlasti, uz ovaj dodatak da se ne preda nikakvoj drugoj vlasti nego da za sva vremena bude vlasništvo Svetoga Petra, te zaštićen od mene i od mojih nasljednika i slobodan i siguran od bilo kojeg čovjeka. Pak, bude li rečeni samostan bilo čija odvažnost lišila nečega od spomenutog blaga, neka čuje onaj strašni glas Suca kojega će čuti đavao sa svojim anđelima. Stoga, budući da kraljevati znači služiti Bogu, predajem se u tvoje ruke kao u (ruke) Svetoga Petra i gospodina našega pape Grgura kao i onih koji će poslije njega zasjedati u Apostolskoj Stolici i utvrđujem ovu vjernost polaganjem zakletve: Ja, Demetrije Zvonimir, po milosti Božjoj i darom Apostolske Stolice kralj od sada i unaprijed bit ću vjeran Svetom Petru i gospodinu mojemu papi Grguru kao i njegovim nasljednicima zakonito izabranim. Niti riječju niti djelom neće biti da on sam (papa) kao ni vrhovni svećenici koji će biti poslije njega niti poslanici izgube života niti da budu ranjeni ili uhvaćeni; a namjeru koja mi se povjeri neću na njihovu štetu nikome svjesno otkriti. Kraljevstvo pak, koje je meni od tvoje ruke predano, gospodine Gebizone, vjerno ću držati i nikada neću Svetoj Stolici oteti niti njega niti pravo na njega. Gospodina mojega papu Grgura i sve njegove nasljednike i poslanike ako dođu u moju državu s poštovanjem ću primiti, časno postupati i ispratiti, i odakle god me pozovu, koliko god budem mogao, iskreno ću im služiti.  

Izradite web-stranice besplatno! Ova web stranica napravljena je uz pomoć Webnode. Kreirajte svoju vlastitu web stranicu besplatno još danas! Započeti